Od velikog broja naših zadovoljnih i stalnih klijenata navodimo samo neke od njih:

 • Hrvatska pošta Vinkovci
 • Županija Vukovarsko-srijemska
 • Ured državne uprave – Vukovar i Vinkovci
 • Dom zdravlja – ljekarne
 • Grad Vinkovci – Sajam zdravlja i Sajam gospodarstva
 • Pik Vinkovci
 • Borovo – sportska dvorana
 • Borovo Gumi trade
 • I.L.D. Adriatica d.o.o. - Zagreb
 • GTG Vinkovci
 • Osnovna škola Josipa Kozarca Vinkovci
 • Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Vinkovci
 • Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci
 • Stanica za tehnički pregled vozila CENTAR – Ilok
 • Stanica za tehnički pregled vozila – Vukovar
 • Camping Šimuni – Pag

Te ostale smještajne kapacitete u Hrvatskoj!